het eigen vermogen

Workshops

heteigenvermogen organiseert workshops voor HR-functionarissen en voor deelnemers aan testen.

De workshop psychologisch testen voor HR-professionals gaat over de inzet en gebruik van psychologische testen, en de methodiek van heteigenvermogen.

De competentiegerichte workshops zijn bedoeld voor mensen die deelgenomen hebben aan een psychologische test. Deze workshops geven mensen handvatten om gebruik te maken van het door de test verkregen inzicht: hoe een bepaalde competentie verder te ontwikkelen.

Wilt u aan de slag met uw talenten en mogelijke valkuilen?
Als u heeft deelgenomen aan een psychologische test bij heteigenvermogen dan heeft u inzicht gekregen in uw talenten en mogelijke valkuilen. Of u bent zich op andere manier u zich bewust geworden van eigenschappen, waar u wat mee wilt doen. Bijvoorbeeld doordat u feed back van een leidinggevende of collega’s heeft gekregen.

Om te helpen bij de ontwikkeling van uw talenten, organiseert heteigenvermogen een aantal competentiegerichte workshops.

De competentiegerichte workshops zijn gericht op het aanreiken van technieken en het geven van informatie en tips, die kunnen prikkelen een competentie nadrukkelijker aan te spreken en te ontwikkelen. Of om te weerhouden dat mensen zich verliezen in een bepaalde voorkeur of geneigdheid. De workshops hebben dus het aanreiken van praktische hulpmiddelen tot doel. Ze verlangen slechts een beperkte investering in tijd en geld. Hierdoor bestaat voor medewerkers ook de mogelijkheid zich op eigen initiatief en voor eigen rekening voor een workshop aan te melden.

heteigenvermogen organiseert onder andere workshops m.b.t. de competenties:
 • consciëntieusheid: consciëntieus optreden
 • focus: focussen en gefocust blijven
 • inlevingsvermogen: inlevingsvermogen tonen
 • detailgerichtheid: kwaliteit of overkwaliteit
 • assertiviteit: nee is ook een antwoord
 • non verbale communicatie
 • structureren
 • resultaatgerichtheid: resultaatgericht werken
Deelname
De deelname aan de workshops staat open voor iedereen die deelgenomen heeft aan een test van heteigenvermogen, ongeacht de organisatie of functie waarin hij/zij werkzaam is.

Locatie
Deze workshops vinden plaats bij heteigenvermogen in Alphen aan den Rijn.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW

Incompany en Maatwerk
Wij kunnen desgewenst de workshop in company te verzorgen, bij een minimaal aantal deelnemers van 10.

Wanneer behoefte bestaat aan een uitgebreide training of een trainingstraject, stelt heteigenvermogen graag een maatwerkprogramma samen. En datzelfde geldt voor individuele coaching en/of coachingstrajecten.

Workshop psychologisch testen

voor HR-professionals

Doel
Het doel van deze workshop is om HR-professionals te helpen om zo goed mogelijk met de uitslagen van een psychologische test om te gaan. De deelnemers leren in deze workshop:
 • Te gaan denken in aspecten en profielen van testkandidaten.
 • Na te denken over de psychologische eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn om een functie met succes in te vullen.
 • Hoe sommige aspecten van de testkandidaten elkaar aanvullen en versterken of juist neutraliseren.

Maatwerk
Wij stemmen de workshop af op de behoeften van uw organisatie. Concreet betekent dit dat we aan de slag gaan met functieprofielen van uw organisatie. Specifieke vragen over competenties die u binnen uw organisatie wilt versterken, kunt u inbrengen. In de workshop besteden we aandacht aan hoe deze competenties te herkennen, zodat u dit inzicht kunt inzetten bij selectieprocedures.

Duur
Deze workshop duurt twee dagdelen.

Data
Op aanvraag, deze workshop wordt in overleg met u gepland.

Workshop consciëntieus optreden

Voor deelnemers aan een psychologische test

Hoewel de een daar wat meer halszaak van maakt dan de ander, vinden de meeste mensen het prettig wanneer degenen met wie zij te maken hebben hun beloften ook nakomen. In de dagelijkse praktijk van heteigenvermogen komen we zelden testkandidaten tegen die afspraken aan hun laars lappen. Waarmee overigens niet gezegd is, dat Nederland bevolkt wordt door mensen die tijdig en correct hun afspraken nakomen. En dus als consciëntieus te kwalificeren zijn.

Ieder heeft zo zijn eigen referentiekader en opvattingen. En zeker waar de actie voor het nakomen van een afspraak bij onszelf ligt, krijgt dat eigen referentiekader een meer prominente positie waar het consciëntieus optreden betreft. Alleen al het gegeven dat de een zijn afspraken letterlijk neemt en tot op detail nakomt en de ander vooral gericht is op de strekking en het doel, leidt tot een wereld van verschil in hetgeen degene die op de opvolging rekent ook mag verwachten. En dan hebben we het alleen nog maar over de simpele, theoretische, situatie waarin 1 persoon ook maar 1 afspraak heeft gemaakt.

In de workshop consciëntieus optreden wordt belicht wat in de zakelijke praktijk gezien kan worden als een effectieve manier van afspraken nakomen.

Gedurende de workshop reiken wij de deelnemers hulpmiddelen aan om hun consciëntieusheid een vorm te geven die voor alle betrokken partijen acceptabel. Of prikkelen we hen in ieder geval vanuit een stukje bewustwording zich zo te kunnen gedragen, dat hun optreden als consciëntieus beschouwd kan worden.

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW.
Per workshop is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Interesse? Schrijf je hieronder in op een van de van beschikbare data, je bent dan direct aangemeld!

Workshop focussen en gefocust blijven

Voor deelnemers aan een psychologische test

‘De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens’ is een oud gezegde, dat ook vandaag de dag nog voor veel mensen van toepassing is. Aan iets beginnen, je niet af laten leiden en in lijn blijven handelen met het te bereiken doel, is lastig. Je zou dat kunnen zien als een vorm van karakterzwakte en, inderdaad, iemand die liever lui dan moe is zou om die reden ook last kunnen hebben van een gebrekkiger volhardendheid. In veel meer gevallen wordt een dergelijke neiging vooral ook door goede bedoelingen ingegeven, bijvoorbeeld een door overdaad aan gevoel bij de belangen van anderen of vanuit de gedrevenheid vlot resultaten te boeken.

In alle gevallen brengt een gebrekkiger volhardendheid met zich mee dat iemand zich makkelijk af laat leiden van het beoogde resultaat of de weg daarheen of zich in de uitvoering onnodige slordigheden permitteert. En goede – of kwade bedoelingen, de conclusie blijft dat een lage volhardendheid tot gevolg heeft dat iemand zaken niet- of niet gedegen genoeg afrondt. En dus kansen laat liggen om werkelijk effectief te zijn in zijn of haar optreden.

In de workshop focussen en gefocust blijven wordt belicht wat nodig is om niet alleen te kunnen focussen, maar ook gefocust te blijven.
Gedurende de workshop reiken wij de deelnemers hulpmiddelen aan om hun volhardendheid in werken te vergroten. Of deze vanuit een stukje bewustwording in ieder geval een positieve impuls te kunnen geven.

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW.
Per workshop is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Interesse? Schrijf je hieronder in op een van de van beschikbare data, je bent dan direct aangemeld!

Workshop inlevingsvermogen tonen

Voor deelnemers aan een psychologische test

Waar de een zich moeiteloos verplaatst in de mensen waar hij/zij mee te maken heeft, heeft de ander geen idee wat een ander echt beweegt. Inlevingsvermogen is, net zoals als vele andere kwaliteiten, een talent dat je hebt of niet. Hoewel degene die over een bovenmatig groot inlevingsvermogen beschikt, dat ook weleens als een beperking kan ervaren.

Evenals bij andere persoonlijke geneigdheden, bestaat de mogelijkheid een minder expliciete aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit te ontwikkelen. En in het geval van inlevingsvermogen, in ieder geval vanuit een bewuste aanpassing in de eigen manifestatie, een vorm van inlevingsvermogen te tonen.
Het is een misverstand te veronderstellen dat mensen bij wie het inlevingsvermogen minder sterk ontwikkeld is, minder betrokken of minder dienstverlenend zouden zijn dan de echte talenten op dit terrein. Net zomin als gesteld kan worden dat een persoon met een groot inlevingsvermogen dat ook inzet om de andere partij daarmee extra behulpzaam te zijn of een voordeel te bezorgen. Feit is wel, dat diegene weet en invoelt ‘wat voor vlees hij/zij in de kuip heeft’. Waar zijn/haar op dit punt minder getalenteerde collega, zich moet laten leiden door hetgeen de ander beweert of de aannames die hij/zij zelf pleegt. En daardoor in de keuzes die hij/zij maakt in relatie tot de personen waarmee hij/zij te maken heeft, minder effectief zou kunnen zijn.
In de workshop inlevingsvermogen tonen wordt belicht wat er nodig is om anderen op een manier te benaderen die van inlevingsvermogen getuigt.

Gedurende de workshop reiken wij de deelnemers hulpmiddelen aan om hun inlevingsvermogen te vergroten. Of dit vanuit een stukje bewustwording in ieder geval in hun benadering aan de dag te kunnen leggen.

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW.
Per workshop is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Interesse? Schrijf je hieronder in op een van de van beschikbare data, je bent dan direct aangemeld!

Workshop kwaliteit of overkwaliteit

Voor deelnemers aan een psychologische test

Waar de een zich moeiteloos verplaatst in de mensen waar hij/zij mee te maken heeft, heeft de ander geen idee wat een ander echt beweegt. Inlevingsvermogen is, net zoals als vele andere kwaliteiten, een talent dat je hebt of niet. Hoewel degene die over een bovenmatig groot inlevingsvermogen beschikt, dat ook weleens als een beperking kan ervaren.

Evenals bij andere persoonlijke geneigdheden, bestaat de mogelijkheid een minder expliciete aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit te ontwikkelen. En in het geval van inlevingsvermogen, in ieder geval vanuit een bewuste aanpassing in de eigen manifestatie, een vorm van inlevingsvermogen te tonen.
Het is een misverstand te veronderstellen dat mensen bij wie het inlevingsvermogen minder sterk ontwikkeld is, minder betrokken of minder dienstverlenend zouden zijn dan de echte talenten op dit terrein. Net zomin als gesteld kan worden dat een persoon met een groot inlevingsvermogen dat ook inzet om de andere partij daarmee extra behulpzaam te zijn of een voordeel te bezorgen. Feit is wel, dat diegene weet en invoelt ‘wat voor vlees hij/zij in de kuip heeft’. Waar zijn/haar op dit punt minder getalenteerde collega, zich moet laten leiden door hetgeen de ander beweert of de aannames die hij/zij zelf pleegt. En daardoor in de keuzes die hij/zij maakt in relatie tot de personen waarmee hij/zij te maken heeft, minder effectief zou kunnen zijn.
In de workshop inlevingsvermogen tonen wordt belicht wat er nodig is om anderen op een manier te benaderen die van inlevingsvermogen getuigt.

Gedurende de workshop reiken wij de deelnemers hulpmiddelen aan om hun inlevingsvermogen te vergroten. Of dit vanuit een stukje bewustwording in ieder geval in hun benadering aan de dag te kunnen leggen.

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW.
Per workshop is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Interesse? Schrijf je hieronder in op een van de van beschikbare data, je bent dan direct aangemeld!

Workshop nee is ook een antwoord

Voor deelnemers aan een psychologische test

De meest prettige collega is vaak de milde man of vrouw die zelden of nooit voor conflicten zorgt. En zijn of haar aanwezigheid wordt door iedereen als nog veel plezieriger ervaren wanneer diezelfde persoon wel handelt naar hetgeen is afgesproken. En de voorzet die een ander gegeven heeft met veel toewijding in acties omzet.

Ben je zo’n milde man of vrouw dan draagt je opstelling ongetwijfeld deels ook bij aan je eigen comfort. Al was het alleen maar omdat je daardoor ruzies kunt voorkomen en allerlei zware gesprekken voor bent. Toch kan het bijna niet anders dan dat je je zo nu en dan ook afvraagt ‘en ik dan?’. Zeker wanneer iets echt belangrijk voor je is en een ander, ondanks jouw eigen coöperatieve opstelling, zich niet of onvoldoende uitgenodigd voelt spontaan met je mee te denken.

In de workshop nee is ook een antwoord wordt belicht wat nodig is om een overdaad aan mildheid en inschikkelijkheid voor te kunnen zijn. En meer op te komen voor hetgeen voor jou van waarde is.
Gedurende de workshop reiken wij de deelnemers hulpmiddelen aan om hun invloed op een samenwerking of gesprek te vergroten. Of deze vanuit een stukje bewustwording in ieder geval een positieve impuls te kunnen geven.

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW.
Per workshop is ruimte voor maximaal 12 deelnemers.
Interesse? Schrijf je hieronder in op een van de van beschikbare data, je bent dan direct aangemeld!

Workshop non verbale communicatie

Voor deelnemers aan een psychologische test

Mensen reageren over het algemeen veel meer op informatie die via non verbale communicatie tot hen komt, dan af te gaan op hetgeen de ander via de verbale weg laat weten. Ga maar na: wanneer je aan iemand vraagt of het goed met hem gaat, dan reageer je niet op de tekst als zodanig en zelfs niet op de eventueel jubelende toon waarmee de boodschap gebracht wordt. Je kijkt naar andermans mimiek en lichaamshouding en als die een geheel ander signaal afgeven, dan is die informatie bepalend voor je beeld bij de actuele status van de betreffende persoon. Nog lastiger wordt het wanneer non verbale signalen met elkaar in tegenspraak zijn. Heb jij ooit geloofd dat een sportman die een tegenstander die van hem wint op de schouders slaat en diens arm omhoog houdt, echt blij is met het feit dat de ander van hem gewonnen heeft?! Natuurlijk niet, want alleen het gebaar bevestigt zijn blijdschap voor de ander, verder straalt hij een heel andere boodschap uit.
Helder hiermee zal dus zijn, dat het niet makkelijk is de woorden die je spreekt en hetgeen je uitstraalt met elkaar in lijn te brengen. En dat het zelfs zo kan zijn dat je via je non verbale communicatie gemengde signalen uitzendt. Daarnaast zendt ook je gesprekspartner non verbale signalen uit. En is het dus zaak die te onderkennen en (ook) door te vragen op hetgeen je daarin constateert.

In de workshop non verbale communicatie wordt belicht wat van waarde is voor effectieve non verbale communicatie.

Gedurende de workshop reiken wij de deelnemers hulpmiddelen aan om hun non verbale communicatie in lijn te brengen met de boodschap die zij verbaal brengen. En hierdoor hun boodschap juist te versterken, in plaats van deze af te zwakken of onduidelijk te maken.

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW.
Per workshop is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Interesse? Schrijf je hieronder in op een van de van beschikbare data, je bent dan direct aangemeld!

Workshop Structureren

Voor deelnemers aan een psychologische test

Het leven lijkt steeds hectischer te worden en voor dat je het weet is er weer een jaar voorbij. Veel mensen hebben het gevoel overspoeld te worden met allerlei vragen en situaties die op hen af komen. En zien van tijd tot tijd door de bomen het bos niet meer. Waar de één een dergelijke situatie beschouwt als ‘lekker dynamisch’, voelt een ander zich geleefd. En nemen gevoelens van stress en frustratie hand over hand toe.

Hoe je het ook ervaart door de omstandigheden geleid te worden, in alle gevallen kan gesteld worden dat uitsluitend of vooral reageren op de zaken die op je pad komen, niet de meest effectieve manier van werken is. Meer grip en overzicht geeft de mogelijkheid zaken meer in eigen hand te houden. En, afhankelijk van je behoefte, je dynamiek en beoogde ontwikkeling zelf te regisseren. Of, in ieder geval, een stukje zekerheid te creëren.

In de workshop structureren wordt belicht wat nodig is om te kunnen spreken van een planmatige benadering.
Gedurende de workshop reiken wij de deelnemers hulpmiddelen aan om hun planmatigheid in werken te vergroten. Of deze vanuit een stukje bewustwording in ieder geval een positieve impuls te kunnen geven.

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW.
Per workshop is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Interesse? Schrijf je hieronder in op een van de van beschikbare data, je bent dan direct aangemeld!

Workshop resultaatgericht werken

Voor deelnemers aan een psychologische test

Veel mensen hebben moeite zich concrete langere termijn doelen te stellen, ook zonder zich daar zelf in alle gevallen van bewust te zijn. Het adequaat opvolgen van afspraken of het tijdig afronden van werkzaamheden, wordt eenvoudig gezien al resultaatgericht werken. En naarmate de persoon in kwestie, bijvoorbeeld, meer volhardend is of een beter overzicht heeft, kan het gevoel resultaatgericht bezig te zijn toenemen.

Afspraken nakomen, verantwoordelijkheid nemen of vandaag weten wat je morgen moet doen, is wel van invloed op de effectiviteit van resultaatgericht werken, maar heeft niet per definitie een dergelijk vertrekpunt. En ook het denken in termen van meer of beter is niet 1-op-1 te vertalen naar resultaatgericht werken.
In de workshop resultaatgericht werken wordt belicht wat werkelijk nodig is om te kunnen spreken van een resultaatgerichte benadering.

Gedurende de workshop reiken wij de deelnemers hulpmiddelen aan om hun resultaatgerichtheid in werken te vergroten. Of deze vanuit een stukje bewustwording in ieder geval een positieve impuls te kunnen geven.

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 89,00 inclusief 21% BTW.
Per workshop is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Interesse? Schrijf je hieronder in op een van de van beschikbare data, je bent dan direct aangemeld!