het eigen vermogen

Toepassingen

heteigenvermogen levert diensten ter ondersteuning van de volgende processen:
  • Employability
  • Selectie en aanname van personeel
  • Bepalen van (door-)groeimogelijkheden
  • Oriëntatie of heroriëntatie op de arbeidsmarkt
  • Teamcompetentiemanagement
  • Samen werken aan een veilige(re) werkvloer
In alle gevallen geldt dat het profiel dat op basis van een test wordt opgesteld een lange 'houdbaarheid' kent van meerdere jaren. De rapportage is geschreven op het gebruik in de praktijk. Dit betekent dat de rapportage langdurig en eenvoudig in te zetten is bij bijvoorbeeld de keuze voor een (interne) opleiding, in functioneringsgesprekken of bij specifieke projecten.

Employability

Employability, oftewel inzetbaarheid, geeft aan welke functies iemand op basis van zijn talenten en vaardigheden kan invullen naast de huidige functie. Dit is goed om te weten, immers de wereld verandert. Door technologische ontwikkelingen veranderen werkprocessen, en opgedane beroepskwalificaties en kennis kunnen verouderen. Daarom is het goed om te weten welke functies nog meer bij iemands talenten en interesses aansluiten. Dit inzicht kan aanleiding zijn tot actie. Bijvoorbeeld door in samenwerking met de werkgever talenten verder te ontwikkelen, of kennis en vaardigheden uit te breiden door het volgen van opleidingen en trainingen.
heteigenvermogen maakt de kansen en mogelijkheden die iemand vanuit zijn aanleg en interesses heeft inzichtelijk door de inzet van Employabilityscan PEGA.

Selectie medewerkers

De testproducten uweigenvermogen of Talentscan zijn van een bewezen toegevoegde waarde ter ondersteuning van selectieprocedures. Beide geven zij inzicht in de geschiktheid van de kandidaat voor de functie, vertaald vanuit zijn of haar talenten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden. De keuze voor een product is afhankelijk van de hoeveelheid informatie en de vorm waarin een opdrachtgever deze aangeboden wil krijgen, de mondelinge terugkoppeling en toelichting die al dan niet gewenst is en de rol die de opdrachtgever zelf in het testtraject wil spelen.

Potentieelbepaling medewerkers

Potentieelbepaling wordt ingegeven door de behoefte het aanwezige menselijk kapitaal inzichtelijk te krijgen. Dit zowel vanuit een behoefte de talenten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers breed in beeld te krijgen als ook met het oog op specifieke doorgroeimogelijkheden in de organisatie. In het eerste geval wordt een generiek profiel opgesteld, in het tweede geval is feitelijk sprake van selectie en wordt het kandidaatprofiel ook afgezet tegen het functie- en organisatieprofiel.

In beide gevallen is de inzet van de testproduct uweigenvermogen of Talentscan die meest geëigende optie.

Studiekeuze

Het kiezen van een studie is niet gemakkelijk. heteigenvermogen helpt hierbij met advies over welke studie goed bij je past. Wij kijken daarbij niet alleen naar de studies zelf, maar ook of de beroepen die je na die studie kan uitoefenen iets voor jou zijn. Wij doen dit door jou antwoord te geven op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik, of vind ik leuk?
Voor het beantwoorden van deze vragen gebruiken wij het psychologisch onderzoek PEGA. Dit onderzoek bestaat uit verschillende soorten psychologische testen:
  • Persoonlijkheidstesten geven antwoord op de vraag “Wie ben ik?”
  • Competentiestesten geven inzicht in “Wat kan ik?”
  • Interessetesten bieden inzicht in “Wat vind ik leuk?”
De uitkomsten van de testen worden gecombineerd. Immers het antwoord op de vraag “Wie ben ik?” speelt ook een rol bij de vraag “Wat kan ik?”.
Jouw resultaten worden gematcht met actuele gegevens van in Nederland gegeven opleidingen. De gegevens hiervoor zijn afkomstig van Studiekeuze123 voor Universitaire en HBO-opleidingen. Voor MBO-opleidingen verwijzen wij naar MBO START.
Stacks Image 69
Stacks Image 71
Werkwijze

Intake

Voorafgaand aan de testdeelname spreken wij met de degene om wie het gaat. Dit om de vraagstelling helder te krijgen en te onderzoeken of er rekening gehouden moet worden met bijzondere omstandigheden.

Testafname

Vanachter de pc krijg je veel vragen. Voor het beantwoorden kan je bij ons langs komen in Alphen aan den Rijn, of je kan deze vanuit huis maken. Dit duurt gemiddeld 2,5 uur.

Schriftelijke rapportage
Na een of enkele werkdagen krijgt de deelnemer een schriftelijke rapportage. Deze rapportage omvat een beschrijving van de persoonlijkheid, inclusief talenten en aandachtspunten. Daarnaast bevat de rapportage het advies over passende studies.
Mondelinge toelichting op de schriftelijke rapportage
Enkele dagen na de toezending van de rapportage, neemt heteigenvermogen contact op om de rapportage door te spreken. Tevens wordt de rapportage - indien gewenst- toegelicht aan de ouders/verzorgers. In principe vindt deze toelichting telefonisch plaats. Maar het kan ook bij heteigenvermogen in Alphen aan den Rijn.

Kosten
De kosten voor het uitgebreide studiekeuze advies bedragen € 525,00 inclusief BTW.

Aanmelden kan door een email te sturen naar info@heteigenvermogen.nl. Vermeld je naam en telefoonnummer en we nemen contact met je op voor een afspraak.

Teamcompetentiemanagement

De testproducten uweigenvermogen en Talentscan zijn van een bewezen toegevoegde waarde ter ondersteuning van selectieprocedures. Beide geven zij inzicht in de geschiktheid van de kandidaat voor de functie, vertaald vanuit zijn of haar talenten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden. De keuze voor een product is afhankelijk van de hoeveelheid informatie en de vorm waarin een opdrachtgever deze aangeboden wil krijgen, de mondelinge terugkoppeling en toelichting die al dan niet gewenst is en de rol die de opdrachtgever zelf in het testtraject wil spelen.

Veiligheid op de werkvloer

Samen werken aan een veilige(re) werkvloer
Per jaar vinden er in Nederland 300.000 bedrijfsongevallen plaats. Zo’n 3.000 werknemers belanden in het ziekenhuis. Om de veiligheid in en om de werkplek te vergroten, hebben organisaties doorgaans al veel technische preventiemaatregelen genomen. Maar ondanks al deze maatregelen komen nog steeds veel ongevallen voor, en 80% daarvan wordt veroorzaakt door onveilig gedrag. Onveilig gedrag houdt vaak direct verband met persoonlijke eigenschappen.
De test 'hoe veilig ben jij?' zorgt er voor dat deze eigenschappen in beeld komen en hierdoor worden ze bespreekbaar en beïnvloedbaar.