het eigen vermogen

Psychologische testen


heteigenvermogen maakt gebruik van een combinatie van meerdere, zeer beproefde psychologische testen. Dit zorgt er voor dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. De resultaten zijn niet afhankelijk van de vorm van de dag en vormen een solide basis voor een goed advies.
De testen worden·online·afgenomen. Dit is zowel mogelijk bij heteigenvermogen in Alphen aan den Rijn, als op locatie bij de opdrachtgever.

Employabilityscan PEGA

Employability, oftewel inzetbaarheid, geeft aan welke functies iemand op basis van zijn talenten en vaardigheden kan invullen naast de huidige functie. Dit is goed om te weten, immers de wereld verandert. Door technologische ontwikkelingen veranderen werkprocessen, en opgedane beroepskwalificaties en kennis kunnen verouderen.

Wat wordt getest?
In het PEGA model wordt de inzetbaarheid bepaald door 4 factoren:
 • Psychologie
 • Educatie en vorming
 • Gedrag
 • Attitude
Psychologie, gedrag en attitude zijn opgebouwd uit meerdere aspecten die worden gemeten middels een psychologische test. Daarnaast wordt in kaart gebracht waar iemands interesses naar uitgaan. Educatie en vorming betreft het overzicht van de opleidingen, cursussen en trainingen die mensen doorlopen hebben.

Wat zijn de resultaten van deze test?
De employabilityscan levert een maatwerkrapportage waarin Persoonlijkheid, Attitude en Gedrag zijn opgenomen. De rapportage bevat een aantal (minimaal 4, meestal 5 à 7) functies die het beste bij iemand passen op basis van zijn of haar profiel. Er worden tevens aanbevelingen gedaan voor bijpassende (vervolg-) opleidingen.

Hoe gaat deze test in zijn werk?
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 1,5 uur, en vindt plaats via een internet applicatie. Na afronding van de test, wordt binnen twee werkdagen een schriftelijke rapportage verstuurd (per email en post).
Afhankelijk van doelstelling, kan er een mondeling adviesgesprek gekoppeld worden aan de test.

De test resultaten zijn te gebruiken bij:
 • (Her)oriëntatie op de arbeidsmarkt, beantwoording van de vraag 'wat zou ik nog meer kunnen?'
 • Suggestie voor vervolgstappen zoals een (aanvullende) opleiding.

Download een voorbeeldrapportage van de Employabiliteitscan PEGA door op de afbeelding hieronder te klikken.
Stacks Image 32

Uw eigen vermogen


De rapportage van dit psychologisch onderzoek bestaat uit een overzicht van de scores op de 38 aspecten van persoonlijkheid en psychologische geneigdheden. Dit overzicht wordt aangevuld met een maatwerkrapportage waarin de scores op de diverse competenties en aspecten van competenties worden toegelicht en gecombineerd met een overzicht van talenten, beperkingen, ontwikkelaspecten en managementadvies.
Zowel de kandidaat als de opdrachtgever ontvangen binnen 24 uur na het maken van de testen een eerste mondelinge terugkoppeling. Enkele dagen later ontvangen beide een schriftelijke rapportage.

Download een voorbeeldrapportage van de uweigenvermogen door op de afbeelding hieronder te klikken.
Stacks Image 40

Talentscan


Talentscan is een uitgebreide psychologische test, met een in vergelijking tot UwEigenVermogen een beknoptere rapportage. Zowel de testkandidaat als de contactpersoon bij de opdrachtgever krijgen een rapportage uitgewerkt in maximaal 8 competenties. Deze uitwerking bestaat uit een schaling van de competentie plus een toelichting daar op. Een beschrijving van kritieke situaties en kernkwaliteiten vormt onderdeel van de toelichting per competentie en de conclusie. Opdrachtgevers kunnen aangeven welke 8 competenties zij in de rapportage verwerkt willen zien.

Bij de Talentscan wordt na afloop van de test geen mondelinge toelichting gegeven aan de kandidaat en diens leidinggevende. Wel is het uiteraard mogelijk om, periodiek, aan directie of management een toelichting te geven op de bevindingen v.w.b. talenten, beperkingen en ontwikkelpunten van een grotere groep testkandidaten in zijn totaal. Dit om een algemeen beeld te geven van de groepssamenstelling, bijvoorbeeld per functie of afdeling. De testrapportages zijn intern op een zelfde manier te gebruiken als de rapportages n.a.v. deelname aan het onderzoek UwEigenVermogen. Dit met de kanttekening dat de uitwerking wat meer gestandaardiseerd en daardoor algemener is.

Download een voorbeeldrapportage van de Talentscan door op de afbeelding hieronder te klikken.
Stacks Image 49

Veiligheidstest


Per jaar vinden er in Nederland 300.000 bedrijfsongevallen plaats. Zo’n 3.000 werknemers belanden in het ziekenhuis. Om de veiligheid in en om de werkplek te vergroten, hebben organisaties doorgaans al veel technische preventiemaatregelen genomen. Maar ondanks al deze maatregelen komen nog steeds veel ongevallen voor, en 80% daarvan wordt veroorzaakt door onveilig gedrag. Onveilig gedrag houdt vaak direct verband met persoonlijke eigenschappen. De test 'hoe veilig ben jij?' zorgt er voor dat deze eigenschappen in beeld komen en hierdoor worden ze bespreekbaar.

Wat wordt getest?
De test meet verschillende aspecten:
 • bewustzijn: in hoeverre vindt iemand veiligheid belangrijk?
 • motivatie: de bereidheid om op dit vlak een inspanning te leveren
 • persoonlijkheidskenmerken zoals voorzichtigheid, ordelijkheid, kunnen omgaan met regels
 • huidig gedrag in een aantal praktijksituaties
Wat zijn de resultaten van deze test?
De test levert een geautomatiseerde rapportage op die inzicht geeft op de genoemde punten. Per onderdeel wordt aangegeven of iets een aandachtspunt is, en wordt toegelicht waarom dit zo is. Tevens levert de test een samenvattende analyse op en aanbevelingen voor de leidinggevende. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de aandacht en gedrag van leidinggevenden een grote rol speelt bij het veilig werken.

Hoe gaat deze test in zijn werk?
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten, en vindt plaats via een internet applicatie. Na afronding van de test wordt een geautomatiseerde rapportage gemaakt. Deze wordt direct per email verzonden naar de deelnemer. De verzending kan op verzoek ook gelijktijdig plaats vinden naar de organisatie van de deelnemer.
De testresultaten zijn te gebruiken bij:
 • Activiteiten die tot doel hebben veilig werken te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van trainingen of opfriscursussen.
 • Het bepalen wie het beste kan worden ingezet op welke plek, als veiligheidsrisico’s een grote rol spelen.
De test bevat een aantal branche of functie specifieke situaties. Op dit moment is de test beschikbaar voor functies in en rondom het magazijn. Andere versies zijn in ontwikkeling.

Download een voorbeeldrapportage van de Veiligheidstest door op de afbeelding hieronder te klikken.
Stacks Image 59