Projectleider informatievoorziening

Volandis

Sinds 2016 is Volandis hét kennis- en adviescentrum dat bouwt aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector
Cao-partners in de Bouw- en Infrasector besloten begin 2016 onder aanvoering van Bouwend Nederland, CNV en FNV een kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid op te richten: Volandis. Sociale partners wilden een integrale aanpak als het gaat om gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers en hebben daarom besloten tot een nieuw kennis- en adviescentrum te komen. De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord ‘volante’, wat vliegwiel betekent. Volandis wil als organisatie een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen.
De missie van Volandis is het stimuleren en faciliteren van reflectie door richting te geven aan duurzame inzetbaarheid. Volandis brengt haar producten en diensten naar de sector onder de pijlers Werk Veilig, Houd Plezier & Kijk Vooruit. De activiteiten zijn erop gericht dat werknemers en bedrijven steeds meer eigen initiatief nemen om veilig te werken, het werkvermogen op peil te houden, vitaal te blijven en een goede arbeidsmarktpositie te behouden.

De bouw: een aantrekkelijke sector met aandacht voor mens en bedrijf

Sectorpartijen in de Bouw & Infra werken gezamenlijk aan een sector waarbij:
Het doel van de sociale partners is het realiseren van een integrale aanpak op duurzame inzetbaarheid, zodat medewerkers gezond en veilig werken en zich ontwikkelen als vakmensen in hun loopbaan. Dit geeft de grootste garantie op een sterke, veerkrachtige, aantrekkelijke sector met aandacht voor mens en bedrijf. Volandis speelt een belangrijke rol in deze sector brede doelstellingen.
Volandis werkt samen met stakeholders in de hele branche en zet aan tot bewustwording en actie. Stakeholders dragen hier – ieder op hun eigen vakgebied en expertise – aan bij om medewerkers en bedrijven sterker te maken.

Ambitie

Het ambitieniveau ligt hoog. Volandis zal er in de komende jaren voor zorgen dat alle medewerkers in de bouw eenmaal per vier jaar een duurzaaminzetbaarheidsadvies (DIA) krijgen. Zij heeft een actieve rol naar bedrijven als het gaat om hun leercultuur waarbij de bedrijven fungeren als een sociale omgeving waarin wordt geïnvesteerd in ontwikkeling van medewerkers, vakmanschap en gezond en veilig werken. De adviezen van Volandis, zowel gevraagd als ongevraagd, worden hoog gewaardeerd. In 2030 weet 80% van de bedrijven dat ze bij Volandis terecht kunnen voor vragen op het gebied van veilig en gezond werken, arbeidsmarkinformatie en krijgen zij praktische basistools voor de bedrijfsinvulling van duurzame inzetbaarheid.
Volandis is een innovatieve, onafhankelijke ‘hands on’ organisatie, waar professionele en enthousiaste medewerkers werken die continu alert zijn als het gaat om het kennen van alle ins en outs rondom duurzame inzetbaarheid.

Een lerende omgeving

Volandis is een platte organisatie met circa 50 medewerkers, gevestigd op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Zij werkt zoveel mogelijk met zelforganiserende teams die een proces integraal oppakken. Volandis is daarnaast een lerende organisatie, die – in het kader van practice what you preach – duurzame inzetbaarheid leuk maakt en waar dit goed ontwikkeld is. Efficiënt en effectief werken staat binnen Volandis hoog in het vaandel.
De organisatie bestaat uit drie kerndomein teams en het supportteam. Het supportteam biedt organisatie breed haar diensten aan. Volandis wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie.
Medewerkers van Volandis zijn maatschappelijk betrokken en bovenal ondernemend. Voor hen is het belangrijk om samen op zoek te gaan naar de beste resultaten en daarin is iedereen even belangrijk. Samen leren en het vooraf duidelijk maken waar experimenteren en fouten (kunnen) maken mag. Medewerkers werken in teams met eigen verantwoordelijkheid. Verbinding bereiken zij door de gezamenlijke ambitie en doelstellingen en Volandis faciliteert en stimuleert dat onder andere door multi-inzetbaarheid en door medewerkers te laten participeren in projecten.
De medewerkers van Volandis zijn goed in communiceren en hebben een groot zelfstartend vermogen. Zij worden vrolijk en enthousiast van integrale samenwerking, waarbij ze de ambitie en doelstellingen van Volandis nimmer uit het oog verliezen.

Meer informatie over Volandis vind je op www.volandis.nl.

Wat ga je doen als projectleider informatievoorziening?

Informatievoorziening binnen Volandis

Als projectleider informatievoorziening ben je onderdeel van het team Informatiemanagement. Dit team bestaat uit 4 collega’s en is verantwoordelijk voor de juiste opzet, inrichting, samenhang en werking van het informatielandschap. Het team draagt zorg voor het waarborgen van de digitale informatievoorziening en het ondersteunen van de organisatie door middel van betaalbare en kwalitatief goede oplossingen. Naast het werk voor Volandis levert Informatiemanagement oplossingen en diensten aan derde partijen in de bouwkolom (partners) en zorgt zij ervoor dat de informatievoorziening meebeweegt met alle ontwikkelingen binnen Volandis. Het team Informatiemanagement werkt nauw samen met het ICT-team (6 medewerkers) en kan vanuit die positie goed de aansluiting maken met projecten, werkprocessen en systemen bij Volandis en de partners.

Volandis voert taken uit die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. In het uitvoeren van deze taken leunt Volandis zwaar op informatievoorziening. Praktische en innovatieve oplossingen moeten gebruikers in de branche verleiden tot activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Flexibiliteit, Kundigheid, Innovatie en Regie zijn dan ook kernbegrippen bij de inrichting van de organisatie en de aanname van medewerkers binnen het team Informatiemanagement. Dat Volandis een zware rol toekent aan informatievoorziening bij het realiseren van haar doelstellingen, blijkt ook uit het jaarlijkse budget van ca € 2 miljoen dat is toegewezen aan nieuwe aan ICT & informatievoorziening gerelateerde projecten. Volandis is al vier jaar ISO72001 gecertificeerd.

De functie van projectleider informatievoorziening (Informatiemanager)

Het is een brede functie. Je bent natuurlijk verantwoordelijk voor de vertaling van de informatiebehoefte naar de informatievoorziening. Je denkt mee over processen, maakt analyses en levert een bijdrage aan de informatie- en IT-architectuur. Daarnaast ben je ook nadrukkelijk verantwoordelijk voor het realiseren van projecten. Je bent een spin in het web in een complexe organisatie die zich bevindt in een dito speelveld. Daarin is het belangrijk dat je overzicht houdt en de onderlinge samenhang van verschillende processen, thema’s en teams scherp in beeld hebt. Je zorgt voor een samenhangend en coherent informatielandschap en grijpt tijdig in wanneer je signaleert dat dit in gevaar dreigt te komen.
Op hoofdlijnen heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Informatie- en businessanalyse

Budgettering

Projectleiding

Leidinggeven

Overige onderdelen van je werk hebben betrekking op:

Ontwikkelen informatiebeleid

Advisering directie en leidinggevenden

Invullen prioriteiten voor en onderhoud van informatie­systemen

Kwaliteits- en deskundigheids­bevordering rond informatie­voorziening

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Directeur Bedrijfsvoering.

Wie ben jij?

Voor deze interessante en uitdagende rol komen wij graag in contact met projectleiders die beschikken over relevante ervaring met projectmanagement op het gebied van informatievoorziening en ICT. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die beschikken over een opleiding bedrijfskunde, informatica of bestuurlijke informatiekunde op HBO- of WO niveau en aantoonbare ervaring met technische ICT vraagstukken. Je hebt daarnaast tenminste een aantal jaren gewerkt binnen een politiek gedreven, complexe organisatie, waarbij je hebt laten zien dat je beschikt over sterke analytische vaardigheden en een resultaat gedreven mentaliteit.
Als Projectleider dien je voorts te beschikken over sterke communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit. Je bent een sterke, onafhankelijke sparringpartner, in staat om deze kleine, maar complexe organisatie en de samenhang met andere stakeholders te overzien.
Je hebt een sterke focus op verbeteringen, bent een conceptuele denker met een pragmatische instelling. Als coördinator van de projecten binnen het ICT team weet je wat er moet gebeuren. Je zorgt voorts dat je alle processen binnen Volandis kent en dat je goed geïnformeerd bent over wat er speelt. Als je ervaring hebt met innovatieve ICT oplossingen die bijdragen aan het versterken van marketing en communicatie, heeft dat een grote pré. Tenslotte ben je ambitieus en zie je het als een uitdaging om met de organisatie mee te kunnen groeien.

Wat bieden we jou ?

Functioneren-effect_heteigenvermogen

Interesse?

Heb je interesse in deze functie? Stuur je curriculum vitae en motivatiebrief naar Het Ontwikkelbuffet info@hetontwikkelbuffet.nl. Met vragen kun je terecht op hetzelfde e-mailadres, of door tele­fonisch contact op te nemen met Dick Wildeboer of Wouter Preller tel. 0172 – 49 77 17.
In een latere fase van de procedure wordt een assess­ment ingezet.