Home » Privacybeleid

Welkom bij psychologisch testbureau heteigenvermogen

heteigenvermogen zorgt voor privacy voorgeschreven in de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’ oftewel de AVG:

  1. Alleen de gegevens die relevant en nodig zijn, worden verzameld.
  2. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
  3. Degenen die geregistreerd staan worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt.
  4. De persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of diefstal.
  5. De persoon wiens gegevens worden verwerkt heeft recht op informatie over de geregistreerde gegevens. Daarnaast heeft hij of zij het recht om die gegevens te laten corrigeren of verwijderen.
  6. Testresultaten worden pas met de opdrachtgever gecommuniceerd nadat de testkandidaat daarvoor toestemming gegeven heeft.
  7. Testresultaten worden nooit aan een derde partij verstrekt, tenzij de testkandidaat daar zelf om vraagt
Toelichting

Sub 1: Dit betreft de naam, opleiding, telefoonnummer, huidige functie en geslacht van de testkandidaat. Tevens worden voor de verzending van de rapportage benodigde gegevens verzameld (e-mailadres en adres).

Daarnaast worden testresultaten vastgelegd. Deze bestaan uit de genormeerde scores en de testrapportage.

Sub 2: De gegevens worden maximaal 2 maanden bewaard. Deze bewaartermijn wordt gehanteerd om antwoord te kunnen geven op vragen van de testkandidaat, en indien de testkandidaat daar toestemming voor gegeven heeft, vragen van de opdrachtgever.

Eventuele brondocumenten, zoals cv en sollicitatiebrieven, worden direct na het maken van de testrapportage vernietigd.
Alleen de naam en geboortedatum van testkandidaten worden langer bewaard, dat wil zeggen gedurende 7 jaar bewaard. Dit met het doel om vragen ‘of iemand al getest is’ te kunnen beantwoorden. Tevens staat de naam van de kandidaat vermeld op de facturen van heteigenvermogen.
Genormeerde scores kunnen langer worden bewaard voor weten­­schap­pelijke doeleinden. Indien dit van toepassing is, worden deze eerst geanonimiseerd.

Sub 3: Hoe er met de gegevens wordt omgegaan, staat beschreven in de “introductiebrief kandidaat” die kandidaten ontvangen voordat zij deelnemen aan een psychologische test.

Sub 4: Er wordt door heteigenvermogen geen informatie op papier bewaard. Indien prints gemaakt zijn, worden zij vernietigd middels een papierversnipperaar. Toegang tot elektronische bestanden is minimaal beveiligd middels een gebruikersnaam en wachtwoord.

Sub 5: Testkandidaten ontvangen altijd de schriftelijke rapportage van de test. Indien hier feitelijke onjuistheden in staan dan worden deze aangepast op verzoek van de kandidaat, waarna deze opnieuw verstrekt wordt aan de kandidaat.

Indien een testkandidaat niet wil dat haar of zijn gegevens twee maanden bewaard worden, dan kan hij of zij verzoeken om deze direct te verwijderen. Dit verzoek dient schriftelijk of per email gedaan te worden en het verzoek zal dan binnen vijf werkdagen uitgevoerd worden.

Sub 6: Testresultaten worden pas gecommuniceerd met de opdrachtgever nadat de testkandidaat daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Indien de kandidaat geen toestemming verleent, zal de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld worden.

Sub 7: Een verzoek tot het delen van informatie met derden dient schriftelijk of per email gedaan worden.
logo_heteigenvermogen
Instroom
mede­werkers
Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter, dat de kans op een mismatch aanzien­lijk verkleint. heteigenvermogen biedt hiervoor 4 interessante tools.
Door­stroom & ontwikke­ling

Hoe zorgt u ervoor dat mede­werkers die tegen hun taak op­gewas­sen zijn én die door willen groeien dit ook echt kunnen en u niet ontgroeien? heteigenvermogen biedt hiervoor de oplossing.

Carrière-
switch

Het komt voor dat medewerkers ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. heteigenvermogen kijkt ook nu graag met u en de medewerker mee en verder.

Team-
samen­stelling
Wilt u weten wie het beste welke rol kan vervullen binnen een team? En of, gelet op de doelstellingen en de persoonlijkheden van de leden, de teamstelling evenwichtig is? heteigenvermogen biedt u inzicht.
Func­tioneren

Door vragenlijsten krijgt u meer inzicht in het functioneren van mensen in relatie tot hun persoonlijkheid. heteigenvermogen heeft hiervoor diverse testen ontwikkeld.
Instroom
mede­werkers
Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter dat de kans op een mismatch aanzien­lijk verkleint. heteigenvermogen biedt hiervoor 4 interessante tools.
Door­stroom & Ontwikke­ling
Hoe zorgt u ervoor dat mede­werkers die tegen hun taak op­gewas­sen zijn én die door willen groeien dit ook echt kunnen en u niet ontgroeien? heteigenvermogen biedt hiervoor de oplossing.
Carrière-
switch
Het komt voor dat medewerkers ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. heteigenvermogen kijkt ook nu graag met u en de medewerker mee en verder.