het eigen vermogen

Loopbaanbegeleiding 'Sollicileren'

Een nieuwe job vinden in deze tijd is geen simpele opdracht voor veel mensen. Velen moeten er echt doorheen geholpen worden en daar kan heteigenvermogen bij helpen. Psychologisch gebeurt er ook nogal wat op het moment dat er omgezien moet worden naar een andere baan:
  • Onzekerheid over de nieuwe toekomst in een tijd van een slechte arbeidsmarkten;
  • Financiële zorgen voor de middellange en lange termijn;
  • Onzekerheid over eigen capaciteiten en twijfel over eigen kennis en kunde;
  • Verwarring over hoe te beginnen;
  • Angst voor nieuwe concurrentie van jongere sollicitanten;
  • En geen duidelijk plaatje hebben over hoe het in een volgende baan goed moet komen;
  • Omgaan met afwijzingen zonder het hoofd te buigen is een kunst na jarenlange zekerheid!
Onder de naam “Sollicileren” biedt heteigenvermogen daarom een traject voor loopbaanbegeleiding aan voor een ieder die graag zelf meer invloed wil hebben op zijn/haar loopbaanverloop.

De naam van het programma zou in aanvang voor enige verwarring kunnen zorgen. Zeker bij diegenen die (nog) niet de intentie hebben zich op het sollicitatiepad te begeven. In het Latijn betekent solliciter echter prikkelen of in beweging zetten. En wanneer we daar leren in integreren, mag duidelijk zijn dat Sollicileren voor ons allen van belang is.

Sollicileren leert mensen het optimale uit zichzelf te halen. Door talenten tastbaar te maken voor zichzelf en op een positieve manier bij de omgeving onder de aandacht te brengen.

Programma 'Sollicileren'

Kennismaken
Het doel is hiervan om bij de start van het loopbaantraject zowel de wensen van de deelnemer in kaart te brengen, en hem/haar te informeren over hetgeen hij/zij van het programma mag verwachten.

Afscheid nemen
Medewerkers die op zoek gaan naar een andere baan gaan ook op zoek naar een nieuwe werkomgeving. Zeker wanneer iemand langere tijd heeft gewerkt bij dezelfde organisatie is het lastig om ‘los’ te komen van de oude omgeving. heteigenvermogen helpt om echt los te laten. Er wordt geïnventariseerd welke eigenschappen en vorming en groei wordt meegenomen en de deur wordt vervolgens dichtgedaan.

Deelname aan employabilityscan PEGA
Veel mensen zijn geneigd om voort te borduren op hetgeen hun bekend is. Een situatie die als gedwongen of weinig kansrijk ervaren wordt, versterkt die neiging des te meer.
De Employabilityscan PEGA is er op gericht om mensen op het spoor te zetten van alternatieve mogelijkheden die aansluiten bij hun interesse, en koppelt deze ook aan persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. [meer info]

Rekening-courant-denken
Als je ergens al lang werkt, dan is de vergoeding voor de inzet vaak zeer concurrerend. Investeren in je nieuwe baan is daarom soms ook investeren in salaris. Voor veel mensen is dit taboe. Taboe omdat je er niet graag over na wilt denken of omdat je het niet goed voor jezelf op een rijtje kunt krijgen. ‘Wat heb ik nou eigenlijk nodig en wat kan ik best een tijdje missen?’ Wij gaan dit op de agenda zeten omdat het helpt om voorbereid te zijn en te weten wat je aan ‘ruimte hebt’.

Ervaren is beter
Veel mensen die in deze tijd een nieuwe baan zoeken, zijn allang geen junior meer. Het beeld bestaat dat je dan al snel ‘te oud’ bent voor de arbeidsmarkt en minder interessant. We besteden in een aantal gesprekken aandacht aan het nieuwe solliciteren waarbij de voordelen van een ervaren, gevormde en zelfstandige professional tussen de oren komt en gaat leven.

Competentie-college
De perfecte mens bestaat niet, zo heeft een ieder - naast zijn talenten - ook valkuilen. Om de ontwikkeling van mensen een positieve impuls te geven, biedt heteigenvermogen workshops aan. Dit zowel om ten behoeve van de rol waarin zij ervaring hebben nog wat extra puntjes op de i te zetten, als met het oog op een geheel nieuwe functie. Er kan gekozen worden uit meerdere workshops; met een maximum aantal deelnames van vier.

Trainingen
Behalve de keuze uit meerdere workshops, biedt Sollicileren een viertal trainingen, te weten: “Schriftelijke Presentatie”, “Mondelinge Presentatie”, “Kansen creëren” en “Do’s and Don’ts met Social Media”.
Themabijeenkomsten
De deelnemers aan het programma Sollicileren hebben niet alleen dezelfde behoefte, ze brengen ook allemaal hun eigen kwaliteiten, benaderingswijzen en netwerken mee. Eens per maand biedt heteigenvermogen deelnemers de gelegenheid van elkaars ervaringen te leren.

Coaching
Gedurende het programma dat 8 maanden in beslag neemt, maakt iedere deelnemer aanspraak maken op 10 individuele coachinggesprekken van ieder 1 uur. Om de deelnemer na afronding van het programma te binden en te kunnen blijven ondersteunen waar gewenst, wordt iedere deelnemer gekoppeld aan een collega-deelnemer die als coach en gecoachte kan dienen.
Clinics en werkexcursies
‘Werkexcursies’ naar andere bedrijven en andere functies bieden de mogelijkheid kennis te nemen van de cultuur en werkwijze van diverse organisaties en ook daar kan een positieve prikkel voor een verbreding van de eigen horizon vanuit gaan.
Hebben en houden
De eerste dag en de eerste week en de eerste paar maanden van een nieuwe baan zijn lastig.
Dan wil je graag een stukje rugdekking en een onafhankelijke steun waar je je verhaal kwijt kunt en over het dooie punt heen geholpen worden. heteigenvermogen organiseert dat netwerkje dat je dan nodig hebt en is zelf ook altijd van de partij en tussendoor bereikbaar.

Kosten 'Sollicileren'

Loopbaanbegeleiding Sollicileren is opgebouwd uit een startpakket met aanvullende modules. De kosten voor het gehele traject (het startpakket plus alle modules) bedragen € 3.250,00 (in plaats van € 4.000,00).
Er bestaat ook een mogelijkheid om zelf een pakket samen te stellen. Vast onderdeel is het startpakket (intake, employabilityscan PEGA en een viertal gesprekken). De overige onderdelen zijn naar keuze aan te vullen. De prijs van de modules staat tussen haakjes vermeld.

Startpakket:

Intake

Employabilityscan PEGA

4 x gesprekken:
- afscheid nemen huidige vorige werk(omgeving)
- bepalen van mogelijkheden op arbeidsmarkt

Dit startpakket kost € 1.100,00.

Modules:

Rekening courant denken: inventarisatie financiële positie (€ 150,00)

Workshops (maximaal 4) (€ 250,00)
- Training Mondeling presenteren (€ 250,00)
- Training Schriftelijk presenteren (€ 250,00)
- Training Kansen creëren (€ 250,00)
- Training Social media: do's and don'ts (€ 250,00)

Themabijeenkomsten clinics en werkexcursies (2 x) (€ 500,00)

Coaching 8 gesprekken (€ 800,00)

Deelname netwerk "hebben en houden" (€ 200,00)

Prijs van de modules tussen haakjes.


Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.