Home » Instroom medewerkers

Zet ook de stap van human resource naar talent resource met heteigen­vermogen

Het vinden van de juiste mensen vraagt om veel tijd en inspanning. De vraag is of die inspan­ningen wél het gewenste resul­taat op gaan ­leve­ren.

Op papier mag u een geschikte kandi­daat hebben gevonden, maar welke garantie heeft u dat dit in de praktijk ook het geval is? Hoe scheidt u het kaf van het koren? Zet ook met heteigenvermogen de stap van human naar talent resource.

instroom-medewerkers-het-eigen-vermogen

Selecteer de juiste nieuwe medewerker

Het aannemen van de juiste mensen is een van de belangrijk­ste opdrachten van human resources management. Vacatures verrichten geen werk, het is zaak ze goed in te vullen. De kosten die hiermee gemoeid zijn substantieel. Alleen al de wervings­kosten bedragen gemiddeld zo’n 25% van het bruto jaarsalaris van de mede­werker.
In veel functies duurt het even voordat iemand productief is en als er na een proeftijd van twee maanden onverhoopt afscheid wordt genomen, kunnen de totale kosten zo naar de 40 of zelfs 50% van het jaarsalaris gaan. Kosten waar beperkte –of soms geen– opbrengsten tegen­over staan.
Het beoordelen van mensen met behulp van een assessment, bestaande uit persoonlijkheids­testen en intelligentietesten, is een instrument dat zich bewe­zen heeft. Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter dat de kans op een mismatch aanzienlijk verkleint.

Naast het beperken van de kosten door het voorkomen van uitstroom, zijn er ook opbrengsten. Uit onderzoek is gebleken dat de productiviteit van mensen die een assessment succesvol hebben doorlopen, zo’n 10% hoger ligt dan mensen die niet getest zijn.

heteigenvermogen biedt verschillende assessments aan die u helpen bij het selecteren van de juiste mensen:
UwEigenVermogen_HetEigenVermogen

Tarief € 1085,-

1. uweigen­vermogen

U wilt weten of iemand past. Niet alleen bij de functie maar ook bij de organisatie. U wilt weten waar de kandidaat in kan worden ondersteund en op welke vlakken hij of zij zich kan, of misschien zelfs zich moet ontwikkelen. U heeft specifieke vragen, zoals:

Kenmerken

hetkasboek-HetEigenVermognen

Tarief € 675,-

2. hetkasboek

U willt weten of iemand geschikt is voor een specifieke functie en u wilt hierover een concreet advies.

Talentscan_HetEigenVermogen

Tarief € 625,-

3. talentscan

U heeft een duidelijk beeld wat er nodig is voor een functie en u wilt een objectieve beoordeling in hoeverre de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt.
it-talentscan_HetEigenVermogen

Tarief € 765,-

4. IT-talentscan

U wilt weten of iemand geschikt is voor een loopbaan in de IT. Beschikt hij/zij over de aanleg om in de IT te werken en is hij//zij in staat een IT-opleiding op het gewenste niveau te voltooien?

Instroom
mede­werkers
Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter, dat de kans op een mismatch aanzien­lijk verkleint. heteigenvermogen biedt hiervoor 4 interessante tools.
Door­stroom & ontwikke­ling

Hoe zorgt u ervoor dat mede­werkers die tegen hun taak op­gewas­sen zijn én die door willen groeien dit ook echt kunnen en u niet ontgroeien? heteigenvermogen biedt hiervoor de oplossing.

Carrière-
switch

Het komt voor dat medewerkers ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. heteigenvermogen kijkt ook nu graag met u en de medewerker mee en verder.

Team-
samen­stelling
Wilt u weten wie het beste welke rol kan vervullen binnen een team? En of, gelet op de doelstellingen en de persoonlijkheden van de leden, de teamstelling evenwichtig is? heteigenvermogen biedt u inzicht.
Func­tioneren

Door vragenlijsten krijgt u meer inzicht in het functioneren van mensen in relatie tot hun persoonlijkheid. heteigenvermogen heeft hiervoor diverse testen ontwikkeld.
Instroom
mede­werkers

Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter dat de kans op een mismatch aanzien­lijk verkleint. HetEigenVermogen biedt hiervoor 4 interessante tools.

Door­stroom & Ontwikke­ling

Hoe zorgt u ervoor dat mede­werkers die tegen hun taak op­gewas­sen zijn én die door willen groeien dit ook echt kunnen en u niet ontgroeien? HetEigenVermogen biedt hiervoor de oplossing.

Carrière-
switch

Het komt voor dat medewerkers ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. HetEigenVermogen kijkt ook nu graag met u en de medewerker mee en verder. 

Team-
samen­stelling

Wilt u weten wie het beste welke rol kan vervullen binnen een team? En of, gelet op de doelstellingen en de persoonlijkheden van de leden, de teamstelling evenwichtig is? HetEigenVermogen biedt u inzicht.

Func­tioneren

Door vragenlijsten krijgt u meer inzicht in het functioneren van mensen in relatie tot hun persoonlijkheid. HetEigenVermogen heeft hiervoor diverse testen ontwikkeld.

Blijf op de hoogte van de beste tools op het gebied van talent resource

Meld u aan voor onze nieuwsbrief