Home » HetEigenVermogen

Welkom bij psychologisch testbureau heteigenvermogen

Bij heteigenvermogen doen wij geen gedrags­waarnemingen, maar voor­spel­len wij gedrag van kandidaten van­uit hun psycholo­gische aanleg. Afhan­ke­lijk van de vraag en de situatie doen we dit op basis van ver­schillende tests. De testresultaten zijn zo niet alleen betrouw­baar maar blijven ook langer houdbaar.
Onderzoek heeft aangetoond dat gedrags­waar­nemingen vooral een indicatie geven van het acteertalent van kandidaten, en een mindere voor­spellende waarde hebben dan een goede psycho­logische test.
Bij heteigenvermogen zijn wij ervan over­tuigd dat het succes van elke organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Profit of non-profit, MKB of een groot­bedrijf, industrie of dienstverlening, zorg of handel… in elke branche maken medewerkers individueel of samen het verschil.
Veel hangt dus af van de mede­werkers die u in huis haalt. En nu zoekt u waar­schijnlijk een goede manier om erachter te komen of iemand die zegt dat die past in het functieprofiel dit ook écht doet. U zoekt een soort glazen bol, waar­mee verkeerde inschattingen en dure vergis­singen worden voorkomen. Stop met glazig kijken en kies ook voor de con­crete testresultaten van heteigenVermogen. Meer weten? Bel 0172 – 49 77 17 0f mail naar info@heteigenvermogen.nl.
logo_heteigenvermogen
Instroom
mede­werkers
Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter, dat de kans op een mismatch aanzien­lijk verkleint. heteigenvermogen biedt hiervoor 4 interessante tools.
Door­stroom & ontwikke­ling

Hoe zorgt u ervoor dat mede­werkers die tegen hun taak op­gewas­sen zijn én die door willen groeien dit ook echt kunnen en u niet ontgroeien? heteigenvermogen biedt hiervoor de oplossing.

Carrière-
switch

Het komt voor dat medewerkers ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. heteigenvermogen kijkt ook nu graag met u en de medewerker mee en verder.

Team-
samen­stelling
Wilt u weten wie het beste welke rol kan vervullen binnen een team? En of, gelet op de doelstellingen en de persoonlijkheden van de leden, de teamstelling evenwichtig is? heteigenvermogen biedt u inzicht.
Func­tioneren

Door vragenlijsten krijgt u meer inzicht in het functioneren van mensen in relatie tot hun persoonlijkheid. heteigenvermogen heeft hiervoor diverse testen ontwikkeld.
Instroom
mede­werkers

Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter dat de kans op een mismatch aanzien­lijk verkleint. HetEigenVermogen biedt hiervoor 4 interessante tools.

Door­stroom & Ontwikke­ling

Hoe zorgt u ervoor dat mede­werkers die tegen hun taak op­gewas­sen zijn én die door willen groeien dit ook echt kunnen en u niet ontgroeien? HetEigenVermogen biedt hiervoor de oplossing.

Carrière-
switch

Het komt voor dat medewerkers ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. HetEigenVermogen kijkt ook nu graag met u en de medewerker mee en verder. 

Team-
samen­stelling

Wilt u weten wie het beste welke rol kan vervullen binnen een team? En of, gelet op de doelstellingen en de persoonlijkheden van de leden, de teamstelling evenwichtig is? HetEigenVermogen biedt u inzicht.

Func­tioneren

Door vragenlijsten krijgt u meer inzicht in het functioneren van mensen in relatie tot hun persoonlijkheid. HetEigenVermogen heeft hiervoor diverse testen ontwikkeld.