Home » Carriereswitch

Ook een niet geplande carrièreswitch vraagt om een blik vooruit

Het kan voorkomen dat mensen op enig moment ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. De ervaring leert dat het vaak heel lastig is om te be­denken waar ze meer op hun plaats zouden zijn. Dit vraagt om een externe blik. heteigenvermogen kijkt graag met u en de medewerker mee en verder.
Carriereswitch_HetEigenVermogen_effect

Vindt alternatieve loopbaankansen met employability­scan pega

PeGa-HetEigenVermogen

Tarief € 1.495,-

employability­scan pega

Voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, is de Employabilityscan Pega hét middel om nieuwe mogelijk­heden te ontdekken. In het PEGA model wordt de inzet­baarheid bepaald door 4 fac­toren:
Psychologie, gedrag en attitude zijn opgebouwd uit meerdere aspecten die te meten zijn middels een psycho­logische test. Educatie en vorming betreft het overzicht van de opleidingen, cursussen en trainingen die mensen doorlopen hebben. Naast psychologische ken­merken, wordt ook onderzocht waar iemands interesses naar uitgaan. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals voor­opleiding en leeftijd.

Kenmerken

Instroom
mede­werkers
Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter, dat de kans op een mismatch aanzien­lijk verkleint. heteigenvermogen biedt hiervoor 4 interessante tools.
Door­stroom & ontwikke­ling

Hoe zorgt u ervoor dat mede­werkers die tegen hun taak op­gewas­sen zijn én die door willen groeien dit ook echt kunnen en u niet ontgroeien? heteigenvermogen biedt hiervoor de oplossing.

Carrière-
switch

Het komt voor dat medewerkers ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. heteigenvermogen kijkt ook nu graag met u en de medewerker mee en verder.

Team-
samen­stelling
Wilt u weten wie het beste welke rol kan vervullen binnen een team? En of, gelet op de doelstellingen en de persoonlijkheden van de leden, de teamstelling evenwichtig is? heteigenvermogen biedt u inzicht.
Func­tioneren

Door vragenlijsten krijgt u meer inzicht in het functioneren van mensen in relatie tot hun persoonlijkheid. heteigenvermogen heeft hiervoor diverse testen ontwikkeld.
Instroom
mede­werkers

Een goed uitgevoerd assessment werkt als een filter dat de kans op een mismatch aanzien­lijk verkleint. HetEigenVermogen biedt hiervoor 4 interessante tools.

Door­stroom & Ontwikke­ling

Hoe zorgt u ervoor dat mede­werkers die tegen hun taak op­gewas­sen zijn én die door willen groeien dit ook echt kunnen en u niet ontgroeien? HetEigenVermogen biedt hiervoor de oplossing.

Carrière-
switch

Het komt voor dat medewerkers ervaren dat ze niet meer op hun plek zijn in hun werk. HetEigenVermogen kijkt ook nu graag met u en de medewerker mee en verder. 

Team-
samen­stelling

Wilt u weten wie het beste welke rol kan vervullen binnen een team? En of, gelet op de doelstellingen en de persoonlijkheden van de leden, de teamstelling evenwichtig is? HetEigenVermogen biedt u inzicht.

Func­tioneren

Door vragenlijsten krijgt u meer inzicht in het functioneren van mensen in relatie tot hun persoonlijkheid. HetEigenVermogen heeft hiervoor diverse testen ontwikkeld.

Blijf op de hoogte van JouwEigen­Vermogen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief